ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ตั้งแต่เด็กเราทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนชนิดต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส แม้กระทั่งในวัยรุ่น และผู้ใหญ่ ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีนบางชนิดอย่างต่อเนื่อง เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่มีการพัฒนาสายพันธ์อยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในทุกๆ ปี หรือวัคซีนบาดทะยักที่ต้องฉีดทุกๆ 10 ปี เพื่อเป็นการป้องกันหากเมื่อเรารับเชื้อมาแล้วร่างกายจะได้มีภูมิคุ้มกัน และไม่เจ็บป่วยได้

สถานที่ตั้ง

Premier Zone ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

วัน และเวลาทำการ

วันจันทร์ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00-18.00 น.
วันอาทิตย์ 09.00-15.00 น.
สามารถลงทะเบียนตรวจก่อนเวลาปิดทำการ 1 ชั่วโมง
โทร : 027692046

แพทย์ประจำแผนก

  • นพ.กฤษณ์ วงศ์ธนะโสภณ
    จันทร์ - ศุกร์ 07.00-17.00 น.

/* */