บริการเกี่ยวกับ Covid-19 ของโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

บริการตรวจหาเชื้อ Covid-19

Package Covid-19 Test

รวดเร็ว แม่นยำ ปลอดภัย ทราบผลเร็ว