แผนกจักษุ

ให้บริการคัดกรอง ตรวจรักษา ให้การพยาบาลเบื้องต้น และผ่าตัดผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสายตา

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่แผนกเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารมิ่งประชา จากนั้นขึ้นไปรอพบแพทย์ที่แผนกจักษุ ชั้น 2 อาคารมิ่งประชา

สถานที่ตั้ง

ชั้น 2 อาคารมิ่งประชา โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
ดูแผนผังอาคาร

วัน และเวลาทำการ

วันจันทร์ เวลา 8.00-12.00 และ 17.00-20.00 น.
วันอังคาร เวลา 9.00-20.00 น.
วันศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น.
วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น.
หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทร : 02-769-2024 หรือ 02-769-2000 ต่อ 1029

/* */