วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ A/H1N1, A/H3N2, B Phuket และ B Brisbane

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ ให้สูงพอในการป้องกัน และเชื้อไวรัสที่ระบาดในแต่ละปีจะเป็นเชื้อที่ต่างชนิดกัน โดยผู้ที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จะพบได้ในทุกช่วงอายุ ทุกวัย และพบมากในเด็ก โดยอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จะพบสูงในผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จึงเป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุดและสามารถลดอัตราการติดเชื้อ ลดอัตราการเจ็บป่วยและโครแทรกซ้อน ซึ่งเป็นการป้องกันที่สะดวก และรวดเร็ว

ราคา 799 บาท
รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
เริ่ม 15 พ.ค. - 9 ส.ค. 2563

สถนที่ตั้ง

Premier Zone ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

วัน และเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทร : 02-769-2046

แพทย์ประจำแผนก

  • นพ.กฤษณ์ วงศ์ธนะโสภณ
    จันทร์ - ศุกร์ 07.00-17.00 น.

/* */