วัคซีนป้องกันปอดบวม (ปอดอักเสบ)

โรคปอดบวม เป็นอาการปอดติดเชื้อ และเกิดภาวะอักเสบ โดยอาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา หรือพยาธิ

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคปอดบวม ได้แก่

13 สายพันธุ์ ฉีด 1 เข็ม ราคา 2,900 บาท
23 สายพันธุ์ ฉีด 1 เข็ม ราคา 1,700 บาท

เงื่อนไข
รวมค่าเวชภัณฑ์ ค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
ไม่สามารถแลกเปลี่ยนวัคซีน หรือขอคืนเงินได้ ในกรณีที่ไม่ได้มาฉีดตามนัดหมาย
วันนี้ ถึง 30 มิ.ย. 2567
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Promotion Package

สถานที่ตั้ง

แผนก Premier Zone ชั้น 1 โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1

วัน และเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-15.00 น.ง
โทร : 02-381-2071-5

/* */