การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานนอกจากจะเป็นโรคที่เกิดจากกรรมพันธุ์แล้ว ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคได้ก็มาจากภาวะการใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพฤติกรรมการบริโภค ที่กินแป้งและน้ำตาลในปริมาณที่มากเกินจำเป็นต่อร่างกาย นอกจากจะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานแล้ว ยังเสี่ยงต่อโรคอ้วน และอื่นๆ ที่จะตามมาอีก หากเราหมั่นตรวจสุขภาพ เพื่อรู้ภาวะน้ำตาลในกระแสเลือด เพื่อทราบได้แต่เนิ่นๆ ถึงความเสี่ยงที่จะเกิดโรค และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และรักษาโดยเร็ว ก็จะทำให้หายจากโรคเบาหวานได้

รายการตรวจ

ราคา 1,700 บาท
วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2564

สถานที่ตั้ง

แผนกตรวจสุขภาพ Check Up
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (2ชั้น)

วัน และเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน
เวลา 7.30-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.
ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

สามารถลงทะเบียนตรวจในเวลา
8.00-12.00 น. และ 13.00-14.00 น.
โทร.02-769-2052
โทร : 02-769-2052

แพทย์ประจำแผนก

  • นพ.กฤษณ์ วงศ์ธนะโสภณ
    08.00-14.00 น.

/* */