การตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกกับรังไข่

รู้เร็วรู้ไวรักษาได้ทัน หากพบความผิดปกติ

คำแนะนำ

การเตรียมตัวก่อนรับการตรวจ

วิธีการตรวจ Pap smear technique

สถานที่ตั้ง

Premier Zone ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

วัน และเวลาทำการ

แผนกพรีเมียร์โซน
วันอังคาร-ศุกร์ และวันอาทิตย์
(หยุดวันเสาร์)
เวลา 9.00-15.00 น.
โทร : 02-769-2046

แพทย์ประจำแผนก

  • นพ.ปรีดา โฆษิตศิริ

/* */