การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคในระบบทางเดินอาหาร

โรคในระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคกระเพาะ กรดไหลย้อน ท้องร่วง ท้องผูก แผลร้อนใน รวมไปถึงพยาธิต่างๆ เป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งสิ้น เกิดได้ทั้งจากพฤติกรรมการกิน การรักษาสุขอนามัย แต่แม้บางครั้งเราระวังตัวแล้วก็ยังอาจเกิดขึ้นได้ การหมั่นตรวจคัดกรองความเสี่ยงจะช่วยให้เราทราบความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว และรักษาได้ตรงจุดมากขึ้น

รายการตรวจ

ราคา 1,600 บาท

สถานที่ตั้ง

แผนกตรวจสุขภาพ Check Up
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (2ชั้น)

วัน และเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน
เวลา 7.30-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.
ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

สามารถลงทะเบียนตรวจในเวลา
8.00-12.00 น. และ 13.00-14.00 น.
โทร.02-769-2052
โทร : 02-769-2052

แพทย์ประจำแผนก

  • นพ.กฤษณ์ วงศ์ธนะโสภณ
    08.00-14.00 น.

/* */