วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ(A) หรือ บี(B)

ตับอักเสบ คือ โรคของตับที่มีความผิดปกติ ทำให้เซลล์ตับบางส่วนได้รับอันตราย และถูกทำลายไป

โรคตับอักเสบเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อไวรัส การรับประทานยาที่มีผลต่อตับ หรือการดื่มสุรา เป็นต้น

เชื้อไวรัสตับอักเสบแบ่งเป็นหลายกลุ่ม คือ เอ บี ซี ดี และ อี เชื้อไวรัสตับอักเสบบี เป็นชนิดที่พบบ่อย และเป็นปัญหาสำคัญของระบบสาธารณสุขในประเทศไทย ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ผู้ป่วยด้วยโรคไวรัสตับอักเสบบีในวัยหนุ่มสาว สูงเป็น 3 เท่าของผู้ป่วยในเด็ก เพราะลักษณะพฤติกรรมของวัยรุ่น นำไปสู่โอกาสติดต่อสูง ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่เป็นพาหะสามารถแพร่กระจายโรคได้โดยเร็ว และไม่รู้ตัวเช่นกัน ซึ่งการแพร่กระจายมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทจึงจัดให้มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ หรือ บี

A ฉีด 1 เข็ม ราคา 1,500 บาท
B ฉีด 3 เข็ม ราคา 1,700 บาท

เงื่อนไข
รวมค่าเวชภัณฑ์ ค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
...

สถานที่ตั้ง

Premier Zone ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

วัน และเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทร : 02-769-2046

แพทย์ประจำแผนก

  • นพ.กฤษณ์ วงศ์ธนะโสภณ
    จันทร์ - ศุกร์ 07.00-17.00 น.

/* */