วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทให้บริการ...
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธ์ 2022 ได้แก่

SH 2022 (Southern hemisphere)
- A/Victoria
(2570/2019 (H1N1)pdm09
- A/Darwin
19/2021 (H3N2)-like virus
-B/Austria
/1359417/2021-like virus
(B/Victoria lineage)
- B/Phuket
3073/2013-like virus
(B/Yamagata lineage)
-like virus

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ ให้สูงพอในการป้องกัน และเชื้อไวรัสที่ระบาดในแต่ละปีจะเป็นเชื้อที่ต่างชนิดกัน โดยผู้ที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จะพบได้ในทุกช่วงอายุ ทุกวัย และพบมากในเด็ก โดยอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จะพบสูงในผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จึงเป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุดและสามารถลดอัตราการติดเชื้อ ลดอัตราการเจ็บป่วยและโรคแทรกซ้อน ซึ่งเป็นการป้องกันที่สะดวก และรวดเร็ว

ราคา 590 บาท
รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567
เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น

เงื่อนไขการรับบริการ

สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และควรฉีด 1 ครั้งต่อคน ต่อปี

Promotion Package

สถานที่ตั้ง

Premier Zone ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

วัน และเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
09.00 - 15.00 น.
โทร : 02-769-2046

แพทย์ประจำแผนก

  • นพ.กฤษณ์ วงศ์ธนะโสภณ
    จันทร์ - ศุกร์ 07.00-17.00 น.

/* */