วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

HPV Vaccine

Gardasil วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ 6, 11, 16, 18 หูดหงอนไก่ และมะเร็งทวารหนัก

Package ฉีด 3 เข็ม ราคา 6,700 บาท

เงื่อนไข
รวมค่าเวชภัณฑ์ ค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
ไม่สามารถแลกเปลี่ยนวัคซีน หรือขอคืนเงินได้ ในกรณีที่ไม่ได้มาฉีดตามนัดหมาย
วันนี้ ถึง 30 มิ.ย. 2567
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือจองนัดหมายล่วงหน้า
โทร. 02-3812071-5
วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น.

Promotion Package

สถานที่ตั้ง

แผนก Premier Zone ชั้น 1 โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1
ดูแผนผังอาคาร

วัน และเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-15.00 น.

โทร. 02-3812071-5

/* */