แผนกรังสี โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

ให้บริการทางรังสีด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อการวินิจฉัยรักษาโรคที่ถูกต้องแม่นยำ โดยมุ่งเน้นให้บริการโดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยและความพึงพอใจของผู้รับบริการ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล ''Care Like Family''

ขอบเขตการให้บริการ (Scope of service)

แผนกรังสีโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ให้บริการตรวจทางรังสีวินิจฉัยและแปลผลภาพทางรังสีวินิจฉัยด้วย

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 2 ชั้น โรงพยาบาล
ดูแผนผังอาคาร

วัน และเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
โทร : 02-769-2000 ต่อ 1206-7

แพทย์ประจำแผนก

/* */