ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน

ให้การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุทุกรายตามมารตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้พ้นภาวะวิกฤต ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน

การเข้ารับบริการ

สำหรับคนไข้ทั่วไปให้การรักษาทุกๆ โรค ทุกๆ อาการ เช่น Resuscitation, Emergency, Urgency, Semi Emergency และ Non Urgency รวมถึงอุบัติเหตุจากทางจราจรในทุกกรณี

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (6 ชั้น) โรงพยาบาล
ดูแผนผังอาคาร

วัน และเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
โทร : 02-769-2000 ต่อ 2049

แพทย์ประจำแผนก

/* */