โปรแกรมตรวจสุขภาพตามกลุ่มอายุ

การตรวจสุขภาพเป็นประจำ ช่วยให้เราทราบถึงความผิดปกติของร่างกาย และทำการรักษา ป้องกันแต่เนิ่นๆ ช่วยให้รักษาได้ง่าย และหายเร็วขึ้น

การตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจหาความผิดปกติ หรือ การเปลี่ยนแปลงในร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีอาการในระยะแรก การกลัวว่าจะเจอโรคร้าย ก็น่าจะเปลี่ยนมุมมองใหม่เป็นการตรวจหาโรคเพื่อคัดกรองให้การรักษาทันท่วงที การตรวจสุขภาพในแต่ละวัย โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทเน้นความผิดปกติที่พบบ่อยในวัยนั้นๆ ซึ่งแตกต่างกันไป วัยหนุ่มสาวควรได้รับการตรวจโรคที่เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธุ์ ในขณะที่วัยทำงานหรือกลางคนจะเน้นที่ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และเมื่ออายุเพิ่มขึ้นควรตรวจหามะเร็งชนิดต่างๆ ฉะนั้นการชะลอความเสื่อมโทรมของสุขภาพให้มีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ จึงต้องอาศัยการเอาใจใส่ดูแลอย่างสม่ำเสมอ โปรแกรมตรวจร่างกายที่เหมาะสม มีรายละเอียดแตกต่างกันตามองค์ประกอบอันได้แก่ เพศ อายุ หน้าที่การงาน และสภาพร่างกายเพื่อให้ท่านได้เลือกโปรแกรมการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ตามความเหมาะสม เพื่อการได้รับประโยชน์สูงสุดสำหรับสุขภาพของท่าน

สถานที่ตั้ง

แผนกตรวจสุขภาพ Check Up
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (2ชั้น)

วัน และเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน
เวลา 7.30-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.
ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

สามารถลงทะเบียนตรวจในเวลา
8.00-12.00 น. และ 13.00-14.00 น.
โทร.02-769-2052
โทร : 02-769-2052

แพทย์ประจำแผนก

  • นพ.กฤษณ์ วงศ์ธนะโสภณ
    08.00-14.00 น.

/* */