แผนกคนไข้นอก

แผนกคนไข้นอกโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทั้งสิทธิ์เงินสด ประกันสังคม และข้าราชการ โดยทีมแพทย์ผู้เชียวชาญ และศูนย์การรักษาโรคเฉพาะทางอีกกว่า 15 สาขา