โปรแกรมตรวจสุขภาพ

แผนกตรวจสุขภาพโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลสำหรับท่านที่ต้องการตรวจสุขภาพโปรแกรมต่างๆ ทั้งตรวจประจำปีตามช่วงอายุ ตรวจก่อนเข้างาน ตรวจก่อนแต่งงาน และโปรแกรมตรวจสุขภาพนรีเวช และบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่สำหรับองค์กรของท่านที่ต้องการตรวจสุขภาพประจำปีให้พนักงาน

การตรวจสุขภาพเป็นประจำ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง จะช่วยให้เราเฝ้าระวัง และรู้เท่าทันโรคภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวเรา เพื่อการรักษาที่ทันท่วงที เรามีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับทุกท่านดังนี้ค่ะ

/* */