แผนกสูติ-นรีเวชกรรม

ให้บริการผู้ป่วย ทั้งคัดกรอง ตรวจรักษา ให้การพยาบาลเบื้องต้น และผ่าตัด ผู้ป่วยทางสูติ-นรีเวช ทั้งผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยที่ส่งตัวจากสหคลินิกในเครือข่าย

โปรแกรมฝากครรภ์เหมาจ่าย

เมื่อคุณแม่รู้ว่าตั้งครรภ์แล้ว สิ่งแรกที่คุณแม่จะต้องทำก็คือ การไปพบแพทย์และฝากครรภ์ คุณแม่ก็จะได้รับการตรวจสุขภาพและคำแนะนำโดยสูติ-นรีแพทย์

ฝากครรภ์บุคคลทั่วไป 7,500 บาท

รายการตรวจระหว่างการฝากครรภ์

สำหรับการฝากครรภ์ครั้งแรก
 1. ตรวจปัสสาวะ (UA)
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 3. ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group : ABO, RH)
 4. ตรวจวัดขนาดเม็ดเลือดแดง (MCV)
 5. ตรวจหากามโรค (VDRL)
 6. ตรวจไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBs Ag)
 7. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBs Ab)
 8. ตรวจหาเชื่อ HIV
 9. ตรวจอายุครรภ์โดยการอัลตร้าซาวด์ภาพ 2 มิติ (U/S OBGYN)
 10. ตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย (HP-Typing)
สำหรับการมาตรวจครรภ์ตามแพทย์นัด
 1. ตรวจปัสสาวะ
 2. ตรวจสุขภาพครรภ์โดยสูติ-นรีแพทย์
 3. ได้รับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก 2 ครั้ง ยาแก้แพ้ วิตามิน และยาบำรุงเลือด
 4. ได้รับคำปรึกษา แนะนำการดูแลตนเองระหว่างการตั้งครรภ์ และหลังคลอด และวิธีการดูแลส่งเสริมพัฒนาการลูกน้อย

โปรแกรมคลอดบุตรเหมาจ่าย

รายการ ห้องพัก Deluxe Twin Room ห้องพักเดี่ยวพิเศษ VIP ระยะเวลาพัก
คลอดปกติ 29,900 บาท 31,900 บาท 3 วัน 2 คืน
ผ่าคลอด 42,900 บาท 46,900 บาท 4 วัน 3 คืน

โดยราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจรักษาภาวะแทรกซ้อน
ราคาพิเศษนี้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธ.ค. 2564

รายละเอียดโปรแกรมคลอด

สิทธิประโยชน์หลังคลอด

สำหรับมารดา

สำหรับทารกแรกเกิด

หมายเหตุ
 1. บริการฝากครรภ์ และคลอดบุตรเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้กับบัตรส่วนลดอื่นๆ ได้
 2. ในกรณีไม่สามารถคลอดได้ตามโปรแกรมที่เลือกไว้ ให้เปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามการคลอดจริง
 3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารตามสั่ง ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเสียค่าใช้จ่ายพิ่มเติม
 4. โปรแกรมคลอดบุตรเหมาจ่ายนี้ คลอดกับแพทย์สูติ-นรีเวช ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
 5. กรณีคลอดบุตรแฝด จ่ายาต่าดูแลเด็กอ่อนเพิ่ม 4,000 บาท หากมีความจำเป็น สูติแพทย์อาจจะเปลี่ยนให้เป็นการผ่าคลอด ทั้งนี้ค่าคลอดเหมาจ่ายให้เปลี่ยนเป็นค่าผ่าคลอดเหมาจ่าย
 6. ค่าทำหมันกรณีผ่าคลอด จ่ายเพิ่ม 2,000 บาท
 7. กรณีขอฤกษ์ยามในการคลอดจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
 8. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถคืนเงินจากการสมัครโปรแกรมฝากครรภ์ และคลอดบุตรเหมาจ่ายได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากโรงพยาบาลฯ ได้ออกค่าใช้จ่ายเบื้องต้นไว้ล่วงหน้าแล้ว
 9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเกิดจากโรคแทรกซ้อนจากการคลอด หรือบุตรแฝด หรือการพักรักษาตัวเกินกว่าที่กหนดในโปรแกรม หรือรายการเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ปกติ โรงพยาบาลคิดค่าบริการส่วนเกินตามค่าใช้จ่ายจริง
 10. นอกเหนือจากรายการตรวจดังกล่าวที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม ให้ผู้ใช้บริการชำระเงินตามจริง
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สถานที่ตั้ง

ชั้น 2 อาคารมิ่งประชา โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

วัน และเวลาทำการ

เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00-15.00 น.
โทร. 02-7692000 ต่อ 2024, 1029

แพทย์ประจำแผนก

 • นายแพทย์อรรณพ ตัณฑะจินะ
  จันทร์ - ศุกร์ 07.00-17.00 น.
 • นายแพทย์ก้องศาสตร์ ดีนิรันดร์
  จันทร์ - ศุกร์ 07.00-1700 น.

/* */