แผนก หู คอ จมูก

ให้บริการคัดกรอง ตรวจรักษา ให้การพยาบาลเบื้องต้น และสังเกตอาการ และผ่าตัดกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบหู คอ จมูก

Promotion Package

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคารมิ่งประชา โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
ดูแผนผังอาคาร

วัน และเวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้แต่เวลา 08.00 - 11.00 น.
โทร : 02-769-2000 ต่อ 2020, 1010

แพทย์ประจำแผนก

/* */