แผนกทันตกรรม

ตรวจและให้คำปรึกษาการรักษาโรคฟัน และเหงือก ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อย่างครบวงจร

สถานที่ตั้ง

ชั้น 2 อาคาร 80 พรรษา (2 ชั้น)

วัน และเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 08.00 - 18.00 น.
เริ่มลงทะเบียนตรวจเวลา 09.00-16.00 น.
โทร : 02-769-2053

นัดหมายเข้าทำฟัน

แพทย์ประจำแผนก

/* */