ศูนย์โรคหัวใจ

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท พร้อมดูแลทุกปัญหาโรคหัวใจ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และ เครื่องมือทันสมัยครบวงจร

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท มีความพร้อมในการดูแลทุกปัญหาโรคหัวใจ ทั้งโรคเส้นเลือดหัวใจตีบแบบซับซ้อน และ ปัญหาหัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสวนรักษาหลอดเลือดหัวใจ ที่มีประสบการณ์สูง และ เครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัย โดยมีศักยภาพการให้บริการรักษาโรคต่างๆ ดังนี้

ศักยภาพการตรวจรักษา

ศูนย์หัวใจ ดูแลรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ และ พยาบาลวิชาชีพที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีห้องผู้ป่วยหนัก CCU รองรับการดูแลผู้ป่วยหนัก พร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการบำบัดรักษา

ขั้นตอนการฉีดสีเส้นเลือดหัวใจ

สถานที่ตั้ง

ชั้น 2 อาคาร 80 พรรษา (2 ชั้น) โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1

วัน และเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

แพทย์ประจำแผนก

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นอีกหนึ่งโรคที่มีความรุนแรง และสามารถทำให้เสียชีวิตได้ โดยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นโรคที่ทำให้เสียชีวิตมากเป็นอันดับสองรองลงมาจากโรคมะเร็ง หากรู้ตัวว่าเป็นแล้วต้องมีการดูแลตนเองเป็นอย่างดี เพื่อยืดอายุของคนไข้ให้ยาวนานขึ้น ด้วยการปรับพฤติกรรมและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด หากกระทำได้อย่างเหมาะสมก็จะสามารถต่อเวลาชีวิตออกไปได้
โรคหัวใจล้มเหลว
ภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นภาวะที่หัวใจมีความอ่อนแรงและไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ตามที่ต้องการ
/* */