การตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ในผู้หญิง ส่วนในผู้ชายก็พบมะเร็งเต้านมได้เช่นกันแต่ไม่บ่อยนัก โดยประมาณ 90% ของมะเร็งเต้านมเกิดจาก การแบ่งตัวผิดปกติของเซลล์ที่อยู่ภายในท่อน้ำนม หรือต่อมน้ำนม อาจแพร่กระจายไปตามทางเดินน้ำเหลือง สู่อวัยวะใกล้เคียง เช่น ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ และสามารถแพร่กระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆ ในร่างกาย เช่น กระดูก ปอด ตับ และสมอง จึงมีโอกาสมาก ที่จะพบการเกิดมะเร็งในเต้านมทั้งสองข้าง ทั้งในระยะแรก และหลังจากการตรวจวินิจฉัย อย่างไรก็ดี การตรวจพบมะเร็งในระยะแรก จะช่วยให้การรักษา มีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูง

ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านม

อาการมะเร็งเต้านม

บางครั้งผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านม อาจไม่มีอาการของมะเร็งเต้านม หรือบางครั้งอาการผิดปกติที่เป็นอาจไม่ใช่โรคมะเร็งก็ได้ ดังนั้นจึงควรไปพบแพทย์เมื่อมีอาการดังต่อไปนี้

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยดิจิตอลแมมโมแกรม และอัลตราซาวด์ 2,800 บาท
(รวมค่าแพทย์ และบริการแล้ว วันนี้ - 31 ธ.ค. 2562)

สถานที่ตั้ง

Premier Zone ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

วัน และเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน
เวลา 7.30-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.
ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

สามารถลงทะเบียนตรวจในเวลา
8.00-12.00 น. และ 13.00-14.00 น.
โทร.02-769-2052
โทร : 02-769-2052

แพทย์ประจำแผนก

  • นพ.สันติภาพ ไชยวงศ์เกียรติ

/* */