ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง
สิทธิ์ราชการ


เงื่อนไขการรับบริการ

สำหรับผู้มีสิทธิ์ราชการเบิกตรงกรมบัญชีกลาง

การติดต่อขอรับบริการ

ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวติดต่อที่แผนกคนไข้สัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารม่ิงประชา
หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และนัดเข้ารับบริการ
02 769 2000