Mother’s Day สิงหานี้

มอบสุขภาพที่ดี...ให้กับแม่และตัวคุณ ด้วย Promotion Mother’s Day สุขใดจะเท่าการมีสุขภาพที่ดีทั้งครอบครัว

โปรแกรมตรวจสุขภาพMother 1 (สำหรับอายุ 31-40 ปี)

ตรวจ 23 รายการ

ลด!! พิเศษเพียง 4,900 บาท

แถม!! บริการแพทย์แผนไทย อบสมุนไพร 1 ครั้ง หรือ นวดผ่อนคลาย 1 ชม. (เลือกใช้สิทธิได้ 1 รายการ)

รายการตรวจดังนี้

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 4. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
 5. ตรวจระดับไขมันไตรกรีเซอไรด์ (Triglyceride)
 6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL)
 7. ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL)
 8. ตรวจระบบการทำงานของตับ (SGOT)
 9. ตรวจระบบการทำงานของตับ (SGPT)
 10. ตรวจระบบการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)
 11. ตรวจระบบการทำงานของไต (BUN)
 12. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 13. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)
 14. ตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urinalysis)
 15. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ (HBsAg)
 16. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ปี (HBs Ab)
 17. เอกซเรย์ปอด CHEST PA (UPRIGHT)
 18. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.)
 19. ระดับความเสี่ยงมะเร็งตับ (AFP)
 20. ความเสี่ยงมะเร็งทางเดินอาหาร (CEA)
 21. ตรวจสุขภาพฟัน
 22. แพทย์ทางเลือก (แมะไฟฟ้า)
 23. ให้คำปรึกษาด้านโภชนาบำบัด + Set อาหารว่าง

.

โปรแกรมตรวจสุขภาพMother 2 (สำหรับอายุ 41 ปีขึ้นไป)

ตรวจ 29 รายการ

ลด!! พิเศษเพียง 5,900 บาท

แถม!! บริการแพทย์แผนไทย อบสมุนไพร 1 ครั้ง หรือ นวดผ่อนคลาย 1 ชม. (เลือกใช้สิทธิได้ 1 รายการ)

รายการตรวจดังนี้

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 4. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
 5. ตรวจระดับไขมันไตรกรีเซอไรด์ (Triglyceride)
 6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL)
 7. ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL)
 8. ตรวจระบบการทำงานของตับ (SGOT)
 9. ตรวจระบบการทำงานของตับ (SGPT)
 10. ตรวจระบบการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)
 11. ตรวจระบบการทำงานของตับ (Total Protein)
 12. ตรวจระบบการทำงานของตับ (Albumin)
 13. ตรวจระบบการทำงานของตับ (Direct Bilirubin)
 14. ตรวจระบบการทำงานของตับ (Globulin)
 15. ตรวจระบบการทำงานของตับ (Total Bilirubin)
 16. ตรวจระบบการทำงานของไต (BUN)
 17. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 18. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)
 19. ตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urinalysis)
 20. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ (HBsAg)
 21. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (Hbs Ab)
 22. เอกซเรย์ปอด CHEST PA (UPRIGHT)
 23. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.)
 24. ตรวจหาภาวะโรคกระดูกพรุน (CALCIUM IN BLOOD, PHOSPHORUS)
 25. ตรวจระดับความเสี่ยงมะเร็งตับ (AFP)
 26. ตรวจระดับความเสี่ยงมะเร็งทางเดินอาหาร (CEA)
 27. ตรวจสุขภาพฟัน
 28. แพทย์ทางเลือก (แมะไฟฟ้า)
 29. ให้คำปรึกษาด้านโภชนาบำบัด + Set อาหารว่าง

.

*** พิเศษสำหรับคุณลูก ***

ตรวจ 29 รายการ

เมื่อคุณแม่ตรวจโปรแกรมตรวจสุขภาพMother 1 หรือ 2 รับส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพ Child (สำหรับอายุ 20-30 ปี) ไปเลย ตรวจทั้งหมด 16 รายการ เหลือเพียง 2,320 บาทเท่านั้น (ราคาปกติ 2,900 บาท)

รายการตรวจดังนี้

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical 2.Examination)
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 4. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
 5. ตรวจระดับไขมันไตรกรีเซอไรด์ (Triglyceride)
 6. ตรวจระบบการทำงานของตับ (SGOT)
 7. ตรวจระบบการทำงานของตับ (SGPT)
 8. ตรวจระบบการทำงานของไต (BUN)
 9. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 10. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ (HBsAg)
 11. ตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urinalysis)
 12. เอกซเรย์ปอด CHEST PA (UPRIGHT)
 13. ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb)
 14. ตรวจสุขภาพฟัน
 15. แพทย์ทางเลือก (แมะไฟฟ้า)
 16. ให้คำปรึกษาด้านโภชนาบำบัด + Set อาหารว่าง

.

เงื่อนไข

- กรุณางดน้ำ และอาหาร 6-8 ชม. ก่อนเข้ารับการตรวจ

- สตรีมีครรภ์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการตรวจเอกซเรย์

- โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- Promotion Mother’s Day เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค. 2565

สนใจติดต่อโทรจองนัดหมายได้ที่

โทร.02-381-2071-75 วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-18.00 น.

รับบริการตรวจที่

แผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท1 ชั้น1 อาคาร 80 พรรษา 2ชั้น
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์
เวลา 8.00-14.00 น.
โทร 02-769-2052
ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์