บริการคนไข้ใน

บริการสำหรับคนไข้ที่ต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล เช่น ห้องพักคนไข้ ห้องคลอด ห้องผ่าตัด