ห้องพักผู้ป่วย

บริการห้องพักผู้ป่วยคนไข้ใน สำหรับคนไข้ที่มีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เรามีห้องหลากหลายขนาด และพร้อมด้วยส่ิงอำนวยความสะดวกมากมายระหว่างการักษาตัว

Executive Deluxe Room

ราคา 15,000 ราคา/วัน

Executive Room

ราคา 12,000 ราคา/วัน

Deluxe Room

ราคา 7,650 ราคา/วัน

Deluxe Twin Room

ราคา 3,550 ราคา/วัน