ศูนย์ไตเทียม

ให้การรักษาผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน และไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยแพทย์ และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และให้บริการฟอกเลือดที่หอผู้ป่วยวิกฤต (I.C.U.)

การเข้ารับบริการ

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
ดูแผนผังอาคาร

วัน และเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน วันละ 3 เวลา ไม่เว้นวันหยุด
รอบที่ 1 เวลา 06.00 - 10.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 10.00 - 14.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 14.00 - 18.00 น.
02 769 2000 ต่อ 7204

แพทย์ประจำแผนก

นัดหมายแพทย์