การตรวจคัดกรองมะเร็งทุกระบบ

มะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆ และเป็นสาเหตุของการสูญเสียชีวิตมากที่สุดของประชากรไทยในปัจจุบันก็คือ มะเร็งตับในเพศชายพบเป็นอันดับ 1 และเพศหญิงพบเป็นอันดับ 3 คาดว่าทั่วโลกจะมีผู้ป่วยมะเร็งตับรายใหม่มากถึง 500,000 รายต่อปี โดยกว่า 80% เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และภาวะตับแข็ง การรู้และเข้าใจปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวจะทำให้คุณหลีกเลี่ยงจากการเกิดมะเร็งตับได้ ซึ่งในอนาคนมีแนวโน้มว่าจะพบมะเร็งตับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคนไทยเอง ดังนั้นการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงและการตรวจคัดกรองมะเร็งตับโดยเฉพาะในประชากรกลุ่มเสี่ยง ซึ่งหากตรวจเจอตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก็จะมีสิทธิ์รักษาให้หายขาดได้

รายการตรวจ

  รายการตรวจ ชาย หญิง
 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
 3. เอกซรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
 4. ตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบพิเศษ (Liqui-Prep)
 5. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้มนม (CA153)
 6. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA125)
 7. ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 8. ตรวจสารบ่งขี้มะเร็งตับ (AFP)
 9. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
 10. ตรวจปัสสาวะทั่วไป (UA)
 11. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Hbs Ag)
 12. ตรวจภูมิไวรัสตับอักเสบบี (HbsAb)
 13. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Hbc Ab)
 14. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
 15. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT/SGPT/ALK)
 16. ตรวจดูการสะสมสารพิษในตับ (GGT)
 17. อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
 18. อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
 19. ตรวจสุขภาพฟัน
 20. นวดผ่อนคลายที่คลินิกปราณะ
 21. ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ + Set อาหารว่าง
 22. ราคาขายโปรแกรม 6,800 บาท 9,600 บาท

สถานที่ตั้ง

แผนกตรวจสุขภาพ Check Up
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (2ชั้น)

วัน และเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน
เวลา 7.30-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.
ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

สามารถลงทะเบียนตรวจในเวลา
8.00-12.00 น. และ 13.00-14.00 น.
โทร.02-769-2052
โทร : 02-769-2052

แพทย์ประจำแผนก

 • นพ.กฤษณ์ วงศ์ธนะโสภณ
  08.00-14.00 น.

/* */