มุ่งหน้าพัฒนาคุณภาพเพื่อผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่องในปี 2018 ด้วยมาตรฐานโรงพยาบาล HA และมาตรฐานระดับโลก JCI อีกทั้งขยายการรองรับบริการอย่างทั่วถึงด้วยสหคลินิกกล้วยน้ำไททั่วกรุงเทพ และเรายังมอบสิทธิพิเศษอีกมากมายสำหรับผู้ประกันตน และสิทธิสำหรับองค์กรที่เลือกเราเป็นสถานพยาบาลให้พนักงานของท่าน และยังใช้สิทธิ์ร่วมกับบัตรประกันสุขภาพได้อีกมากมาย

Click เปลี่ยนสิทธิ์

1 สิทธิ์บุคคล

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรประกันสังคมกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท สามารถรับบริการพิเศษได้ดังนี้


1. ตรวจสุขภาพ ไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายการตรวจ และเข้ารับการตรวจได้ที่ แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 1 อาคาร 80 พรรณษา(2) วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30-15.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตกฤกษ์


2. ประกันสังคมสบายใจ ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย วงเงิน 900 บาทต่อปี ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว สอบถามข้อมูล และรับบริการได้ที่ แผนกทันตกรรม ชั้น 2 อาคาร 80 พรรษา(2)

2 สิทธิ์สำหรับองค์กร

สิทธิพิเศษสำหรับบริษัท หรือองค์กรที่เลือกใช้ประกันสังคมโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทให้กับพนักงานของท่าน ท่านจะได้รับบริการพิเศษดังนี้

 1. บริการติดตั้งตู้ยาสามัญประจำบ้านให้ที่บริษัทของท่านฟรี
 2. บริการรถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินขึ้นในบริษัทของท่าน
 3. บริการหน่วยแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่ ในกรณีมีกิจกรรมต่างๆ ในองค์กรที่ต้องการหน่วยแพทย์ Standby
 4. บริการอบรมให้ความรู้ด้านสุขอนามัยภายในองค์กรของท่านปีละ 1 ครั้ง
 5. บริการแพทย์ไปตรวจรักษาที่องค์กรของท่าน

3 สิทธิ์ร่วมประกันสังคม + ประกันสุขภาพ

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรประกันสังคมกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และถือบัตรประกันสุขภาพเอกชนต่างๆ สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกันเพื่อรับบริการที่คุ้มค่าสูงสุด


บริการผู้ป่วยนอก (OPD) รับบริการแบบ One Stop Service ที่แผนก Premier ไม่ต้องจ่ายส่วนเกินใดๆ สำหรับผู้ประกันตนที่ถือบัตรประกันสุขภาพกลุ่ม และญาติผู้ประกันตนได้ลดค่ายา 10%


บริการผู้ป่วยใน (IPD นอนห้องพักเดี่ยวไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน สำหรับญาติผู้ประกันตน ลดค่ายาและค่าห้องพัก 10%

ช่องทางการเปลี่ยนสิทธิ์ประกันสังคมกับ รพ.กล้วยน้ำไท

ช่องทางการขอเปลี่ยนสิทธิ์

 1. คลิกที่นี่ เพื่อกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนสิทธิ์ผ่านทาง Website เพื่อลุ้นรับ iPhone8
 2. แจ้งขอเปลี่ยนสิทธิ์ด้วยตนเองที่ รพ.กล้วยน้ำไท 1 ชั้น 1 อาคารมิ่งประชา ฝ่ายงานประสานสิทธิ์และประกันสังคม โทร.02-7692000 ต่อ 2031, 2023, 1027
 3. คลินิคกล้วยน้ำไททั้ง 11 แห่งทั่วกรุงเทพ
 4. สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ในกรุงเทพทุกแห่ง

เอกสารประกอบการเปลี่ยนสิทธิ์

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. แบบขอบัตรรับรองสิทธิ์การรักษาพยาบาล สปส 9-02
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

*** เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด ***