แผนกเอ็กซเรย์

แผนกเอ็กซเรย์ เป็นแผนกที่ใ้หบริการด้านรังสีวิทยา เกี่ยวข้องกับการใช้รังสีเอกซเรย์ ช่วยในการวินิจฉัยโรค เช่นเครื่อง X-Ray General, X-Ray Portable, เครื่อง Fluoroscopy และเครื่อง CT Scan รวมถึงเครื่อง Ultrasound และ MRI ซึ่งเครื่องทั้งหมดนี้มีความสามารถช่วยในการวินิจฉัยพยาธิสภาพในร่างกายเบื้องต้นได้

การเข้ารับบริการ

คนไข้จะได้รับบริการเอกซเรย์ก็ต่อเมื่อมีคำสั่งแพทย์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจ และวินิจฉัยให้กับผู้ใช้บริการ

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 2 ชั้น โรงพยาบาล
ดูแผนผังอาคาร

วัน และเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
โทร : 02-769-2000 ต่อ 1206-7

แพทย์ประจำแผนก

/* */