แผนกผู้ป่วยนอก สาขาจิตเวช

ตรวจและให้คำปรึกษาการรักษาโรคทางจิตเวช ภาวะความเครียด ปัญหาด้านการควบคุมพฤติกรรม ปัญหาทางอารมณ์และจิตใจ ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

เมื่อไรที่เราควรพบจิตแพทย์

ในสังคมเรายังมีความเข้าใจกันผิดๆ อยู่มากเกี่ยวกับการเข้าพบจิตแพทย์ โดยจะมองภาพลักษณ์ไปในทางลบ คิดว่าจะต้องเป็นคนที่มีปัญหาทางสภาพจิตใจ หรือเป็นบ้า จึงปล่อยให้ปัญหาภาวะทางจิตใจของตนไม่ได้รับการแก้ไข จนส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมทางจิตใจ แต่ในความเป็นจริงแล้ว เมื่อเรารู้สึกว่าจิตใจของเราไม่เป็นปกติ ไม่มีความสุข มีภาวะความเครียดสะสมมากๆ และหาทางออกของปัญหาไม่ได้ ควรเข้าพบจิตแทพย์เพื่อปรึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาของจิตใจแต่เนิ่นๆ จะทำให้เราไม่ติดอยู่ในภาวะป่วยทางจิต และใช้ชีวิตได้มีความสุขมากขึ้น

การเข้ารับบริการ

สถานที่ตั้ง

ชั้น 2 อาคารมิ่งประชา โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
ดูแผนผังอาคาร

วัน และเวลาทำการ

แพทย์ประจำแผนก

นัดหมายแพทย์