แผนกจักษุ

ให้บริการคัดกรอง ตรวจรักษา ให้การพยาบาลเบื้องต้น และผ่าตัดผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสายตา

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่แผนกเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารมิ่งประชา จากนั้นขึ้นไปรอพบแพทย์ที่แผนกจักษุ ชั้น 2 อาคารมิ่งประชา

สถานที่ตั้ง

ชั้น 2 อาคารมิ่งประชา โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
ดูแผนผังอาคาร

วัน และเวลาทำการ

กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนมารับบริการ
โทร : 02-769-2000 ต่อ 2024, 1029