แผนกทันตกรรม

ตรวจและให้คำปรึกษาการรักษาโรคฟัน และเหงือก ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อย่างครบวงจร

สถานที่ตั้ง

ชั้น 2 อาคารมิ่งประชา โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
ดูแผนผังอาคาร

วัน และเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น.
โทร : 02-769-2000 ต่อ 1302

แพทย์ประจำแผนก

นัดหมายแพทย์