การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ

ชั่วโมงการทำงานที่อัดแน่นด้วยความเครียด และการกินอาหารที่อุดมไปด้วยไขมันและเกลือ กำลังคุกคามสุขภาพของคนยุคปัจจุบัน อีกไม่นาน การใช้ชีวิตสมัยใหม่แบบนี้ อาจทำให้โรคหัวใจ ระบาดทั่วเมือง การไปพบแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพประจำปี เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถคาดคะเนความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้ เช่น ตรวจเลือดแล้วพบว่าเป็นเบาหวาน หรือมีไขมันในเลือดสูง อาจสันนิษฐานได้ว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบได้เช่นกัน หรือ เอ็กซเรย์แล้วพบว่า ขนาดของหัวใจโตกว่าปกติ ซึ่งอาจเกิดจากหลอดเลือดหัวใจตีบ ลิ้นหัวใจรั่วและกล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวอ่อนกำลังลง ทำให้ห้องต่างๆ ของหัวใจขยายขนาดใหญ่ขึ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีความเสี่ยงสูง ไม่ควรนิ่งนอนใจ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทแนะนำควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน

รายการตรวจ

ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอดและอวัยวะในช่องอก (Chest X-Ray)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
ตรวจระดับไขมันไตรกรีเซอไรด์ (Triglyceride)
ตรวจระดับไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อหัวใจ (HDL)
ตรวจระดับไขมันที่ไม่ดี ทำลายหัวใจ (LDL)
ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)
ราคาแพคเกจ 1,590 3,800

สถานที่ตั้ง

แผนกตรวจสุขภาพ Check Up
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (2ชั้น) โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

วัน และเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 07.30 - 15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร : 02-769-2000 ต่อ 1205, 02-769-2052

แพทย์ประจำแผนก

  • นพ.กฤษณ์ วงศ์ธนะโสภณ
    08.00-16.00 น.