การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคในระบบทางเดินอาหาร

โรคในระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคกระเพาะ กรดไหลย้อน ท้องร่วง ท้องผูก แผลร้อนใน รวมไปถึงพยาธิต่างๆ เป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งสิ้น เกิดได้ทั้งจากพฤติกรรมการกิน การรักษาสุขอนามัย แต่แม้บางครั้งเราระวังตัวแล้วก็ยังอาจเกิดขึ้นได้ การหมั่นตรวจคัดกรองความเสี่ยงจะช่วยให้เราทราบความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว และรักษาได้ตรงจุดมากขึ้น

รายการตรวจ

ราคา 1,600 บาท

สถานที่ตั้ง

แผนกตรวจสุขภาพ Check Up
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (2ชั้น) โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

วัน และเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 07.30 - 15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร : 02-769-2000 ต่อ 1205, 02-769-2052

แพทย์ประจำแผนก

  • นพ.กฤษณ์ วงศ์ธนะโสภณ
    08.00-16.00 น.