โปรแกรมตรวจสุขภาพนรีเวช

เพราะความอายนี่เอง ทำให้ผู้หญิงไม่น้อยไม่กล้าไปพบแพทย์เพื่อ "ตรวจภายใน" เพราะการตรวจดังกล่าวต้องเปลือยส่วนที่เป็นส่วนตัวมากๆ ซึ่งไม่อยากให้ใครเห็น นอกจากนี้ยังกลัวเจ็บ และกลัวในอีกหลายเรื่อง โดยเฉพาะในรายที่ยังเป็นสาวบริสุทธิ์ ไม่เคยแต่งงาน หรือคลอดลูกมาก่อน ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ในจำนวนนั้นอาจมีหลายรายที่มีความผิดปกติของอวัยวะภายในเกิดขึ้น ซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์ ทำให้คนแต่งงานแล้วมีลูกยาก หรือมีโรคติดเชื้อบางอย่างที่เกิดจากความสัมพันธ์ทางเพศ และที่รายแรงก็คือ อาจมีไวรัสเอชพีวี (Human Papilla Virus) ซึ่งเป็นไวรัสที่มีโอกาสพัฒนาเป็นเซลล์มะเร็งต่อไป ทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูกได้ โดยสาวไทย เป็นมะเร็งปากมดลูกมากอันดับ 1 โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทพร้อมให้บริการ

รายการตรวจ

ราคา 5,100 บาท

สถานที่ตั้ง

แผนกตรวจสุขภาพ Check Up
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (2ชั้น) โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

วัน และเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 07.30 - 15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร : 02-769-2000 ต่อ 1205, 02-769-2052

แพทย์ประจำแผนก

  • นพ.กฤษณ์ วงศ์ธนะโสภณ
    08.00-16.00 น.