ลงทะเบียนเปลี่ยนสิทธิ์ประกันสังคม
กับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดของผู้ประกันตนให้ครบทุกช่องแล้วกดปุ่มยืนยันครับ