บริการเกี่ยวกับ Covid-19 ของโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

บริการสถานพยาบาล Hospitel

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เปิดให้บริการ สถานพยาบาล Hospitel รองรับการรักษา สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ดูแลโดยทีมบุคลากรการแพทย์ 24 ชั่วโมง สำหรับติดตามอาการเปลี่ยนแปลง และจ่ายยาได้อย่างรวดเร็ว หากผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง ทางรพ.จะย้ายผู้ป่วยกลับมายัง รพ.กล้วยน้ำไททันที เพื่อลดการกระจายเชื้อ และป้องกันความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงของอาการผู้ป่วยโควิด-19 เฉพาะผู้ป่วยที่มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทเท่านั้น สามารถเข้ารับการรักษาได้เลย (สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ไม่มีค่าใช้จ่าย ตามเงื่อนไขของกรมควบคุมโรค)

โดยมีเอกสารใบรับรองผลการตรวจ RT-PCR จากห้องปฎิบัติการ (ผลเป็นบวก ผู้ติดเชื้อ)
แพทย์และเจ้าหน้าที่พยาบาล จะประเมินการเข้ารับการรักษาหลังจากท่านลงทะเบียนแล้ว พื้นที่ที่ให้บริการ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา นครปฐม ฉะเชิงเทรา

ขั้นตอนการรับบริการ

  1. คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนด้านล่าง แล้วกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง
  2. เจ้าหน้าที่จะดำการติดต่อกลับตามลำดับคิวลงทะเบียน (เนื่องจากมีผู้เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก ขออภัยหากตอบกลับล่าช้ามา ณ ที่นี้)

เงื่อนไขที่ไม่สามารถรับบริการ Hospitel

หากท่านมีเงื่อนไขที่ไม่สามารถเข้ารับบริการHospitel ทางรพ.ขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ข้อกำหนดในการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการรักษาที่ Hospitel

ลงทะเบียน