บริการตรวจหาเชื้อ Covid-19
รู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง

ราคาเพียง 3,500 บาท

การติดต่อขอรับบริการ

ติดต่อที่จุดคัดกรองผู้ป่วย ด้านข้างอาคาร 80 พรรษา 2 ชั้น
เปิดให้บริการทุกวัน 08.00 - 18.00 น.
ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธ.ค. 2564
ติดต่อรับบริการ สอบถามเพิ่มเติมคุณปิยาณี ฉิมวัย

โทร 02-769-2000 ต่อ 1105