ห้องพักผู้ป่วย

บริการห้องพักผู้ป่วยคนไข้ใน สำหรับคนไข้ที่มีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เรามีห้องหลากหลายขนาด และพร้อมด้วยส่ิงอำนวยความสะดวกมากมายระหว่างการักษาตัว

Executive Deluxe Room

ราคา 9,650 บาทต่อวัน

Executive Room

ราคา 6,650 บาทต่อวัน

Deluxe Room

ราคาเริ่มต้นที่ 7,150 บาทต่อวัน

Deluxe Twin Room

ราคา 3,400 บาทต่อวัน