แผนกตรวจสุขภาพ

แผนกตรวจสุขภาพโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลสำหรับท่านที่ต้องการตรวจสุขภาพโปรแกรมต่างๆ ทั้งตรวจประจำปีตามช่วงอายุ ตรวจก่อนเข้างาน ตรวจก่อนแต่งงาน และโปรแกรมตรวจสุขภาพนรีเวช และบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่สำหรับองค์กรของท่านที่ต้องการตรวจสุขภาพประจำปีให้พนักงาน