ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ตั้งแต่เด็กเราทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนชนิดต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส แม้กระทั่งในวัยรุ่น และผู้ใหญ่ ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีนบางชนิดอย่างต่อเนื่อง เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่มีการพัฒนาสายพันธ์อยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในทุกๆ ปี หรือวัคซีนบาดทะยักที่ต้องฉีดทุกๆ 10 ปี เพื่อเป็นการป้องกันหากเมื่อเรารับเชื้อมาแล้วร่างกายจะได้มีภูมิคุ้มกัน และไม่เจ็บป่วยได้

วัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี

ตับอักเสบ คือ โรคของตับที่มีความผิดปกติทำให้เซลล์ตับบางส่วนได้รับอันตรายและถูกทำลายไป โรคตับอักเสบเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อไวรัส การรับประทานยาที่มีผลต่อตับ หรือการดื่มสุรา เป็นต้น เชื้อไวรัสตับอักเสบแบ่งเป็นหลายกลุ่ม คือ เอ บี ซี ดี และ อี เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี เป็นชนิดที่พบบ่อย และเป็นปัญหาสำคัญของระบบสาธารณสุขในประเทศไทย ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ผู้ป่วยด้วยโรคไวรัสตับอักเสบบีในวัยหนุ่มสาว สูงเป็น 3 เท่าของผู้ป่วยในเด็ก เพราะลักษณะพฤติกรรมของวัยรุ่น นำไปสู่โอกาสติดต่อสูง ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่เป็นพาหะสามารถแพร่กระจายโรคได้โดยเร็ว และไม่รู้ตัวเช่นกัน ซึ่งการแพร่กระจายมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทจึงจัดให้มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

ราคาพิเศษ 1,990 บาท

สถานที่ตั้ง

ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษก 2 ชั้น โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
ดูแผนผังอาคาร

วัน และเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 07.00 - 15.00 น.
โทร : 02-769-2000 ต่อ 1012

แพทย์ประจำแผนก

  • นพ.กฤษณ์ วงศ์ธนะโสภณ
    จันทร์ - ศุกร์ 07.00-17.00 น.
นัดหมายแพทย์