ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ตั้งแต่เด็กเราทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนชนิดต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส แม้กระทั่งในวัยรุ่น และผู้ใหญ่ ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีนบางชนิดอย่างต่อเนื่อง เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่มีการพัฒนาสายพันธ์อยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในทุกๆ ปี หรือวัคซีนบาดทะยักที่ต้องฉีดทุกๆ 10 ปี เพื่อเป็นการป้องกันหากเมื่อเรารับเชื้อมาแล้วร่างกายจะได้มีภูมิคุ้มกัน และไม่เจ็บป่วยได้

วัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี

ตับอักเสบ คือ โรคของตับที่มีความผิดปกติทำให้เซลล์ตับบางส่วนได้รับอันตรายและถูกทำลายไป โรคตับอักเสบเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อไวรัส การรับประทานยาที่มีผลต่อตับ หรือการดื่มสุรา เป็นต้น เชื้อไวรัสตับอักเสบแบ่งเป็นหลายกลุ่ม คือ เอ บี ซี ดี และ อี เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี เป็นชนิดที่พบบ่อย และเป็นปัญหาสำคัญของระบบสาธารณสุขในประเทศไทย ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ผู้ป่วยด้วยโรคไวรัสตับอักเสบบีในวัยหนุ่มสาว สูงเป็น 3 เท่าของผู้ป่วยในเด็ก เพราะลักษณะพฤติกรรมของวัยรุ่น นำไปสู่โอกาสติดต่อสูง ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่เป็นพาหะสามารถแพร่กระจายโรคได้โดยเร็ว และไม่รู้ตัวเช่นกัน ซึ่งการแพร่กระจายมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทจึงจัดให้มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

ราคาพิเศษ 1,990 บาท
ไม่รวมค่าแพทย์และพยาบาล
Promotion ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัคซีนป้องกัน Prevnar 13 ป้องกันโรคปอดอักเสบ

โรคปอดอักเสบ หรือที่เรียกว่า“ปอดบวม”คือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างซึ่งอาจเกิดได้จากเชื้อแบคทีเรีย, เชื้อไวรัสและเชื้อราโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย และไวรัสซึ่งสาเหตุของโรคจะมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอายุและสภาพแวดล้อมโดยร่างกายจะได้รับเชื้อผ่านทางระบบทางเดินหายใจโดยทั่วไปแล้วโรคปอดอักเสบมักเป็นอาการที่ต่อเนื่องมาจากโรคไข้หวัดใหญ่ ที่จะพบมากในช่วงฤดูฝนโดยระดับความรุนแรงของโรคจะมีความแตกต่างกันออกไป

โรคปอดอักเสบสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน Prevnar 13 โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 1 ครั้ง และในบางรายอาจพิจารณาฉีดซ้ำหลังครั้งแรก 5 ปี เช่นในรายที่ภูมิคุ้มกันหลังการฉีดวัคซีนลดลงง่าย เช่น ผู้ป่วยมะเร็ง, ติดเชื้อ HIV หรือหากการที่ฉีดคั้งแรกก่อนอายุ 65 ปี และได้รับการฉีดมานานกว่า 5 ปีแล้ว ก็พิจารณาฉีดกระตุ้น 1 ครั้ง หลังจากครั้งที่ 2 ไม่มีความจำเป็นต้องฉีกซ้ำอีกไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าใด

ราคาพิเศษ 3,730 บาท
ไม่รวมค่าแพทย์และพยาบาล
Promotion ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ A/H1N1, A/H3N2, B Phuket และ B Brisbane

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ ให้สูงพอในการป้องกัน และเชื้อไวรัสที่ระบาดในแต่ละปีจะเป็นเชื้อที่ต่างชนิดกัน โดยผู้ที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จะพบได้ในทุกช่วงอายุ ทุกวัย และพบมากในเด็ก โดยอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จะพบสูงในผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จึงเป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุดและสามารถลดอัตราการติดเชื้อ ลดอัตราการเจ็บป่วยและโครแทรกซ้อน ซึ่งเป็นการป้องกันที่สะดวก และรวดเร็ว

ราคา 850 บาท
รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

สถานที่ตั้ง

ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษก 2 ชั้น โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
ดูแผนผังอาคาร

วัน และเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 07.00 - 15.00 น.
โทร : 02-769-2000 ต่อ 2046

แพทย์ประจำแผนก

  • นพ.กฤษณ์ วงศ์ธนะโสภณ
    จันทร์ - ศุกร์ 07.00-17.00 น.
นัดหมายแพทย์